Máu nhuộm chiến bào hồng (lớp đã Phụng Bào)

Go down

Máu nhuộm chiến bào hồng (lớp đã Phụng Bào)

Bài gửi by Minh Anh on 21/10/2014, 14:38

(Văn võ bá quan nhập trào)

TP : Này bá quan văn võ, cùng tất cả chư hầu, hãy chuẩn bị nghiệm trang để trước Tân Hoàng Đế.

THÁNH HOÀNG VẠN VẠN TUẾ

V : Qủa nhơn miễn lễ cho khanh tể hãy bình thân.!!
Trẫm thay phụ vương bỉnh trị giang san cũng lấy niên hiệu Triệu Vương Đại Đế.!
Vạn tuế Thánh Hoàng

ĐĐ : Nay Thánh Hoàng dã lên ngôi Trời để trị nước hãy phát lạc cho văn võ được nhờ.!! Vỉ họ có công giúp đỡ nước non xin Thánh Hoàng nhậm tấu.!!
TP : Phải lắm xin Thiên Nhan hãy nghĩ đến công của chư hầu tận lực mà chức tước gia phong.

V : Ta là vua, ta hiễu rõ hơn các khanh. Khỏi phải nhắc ta đây cũng nhớ.!! Tất cả hay nghe đây.!! Vương hoàng đế truyền sắc tứ giữ triều ca. Phong cho Diên Hồng đương kim Hoàng Hậu.
ĐĐ _ TP : Hả.!!

(Diên Hồng vào điện )
DH : Thần Diên Hồng ra mắt thiên nhan, chúc chúa thượng tuế tăng vạn tuế.!!
V : Thượng long ngai miễn lễ, ái hậu hãy bình thân và bước lên đây với Trẫm
DH : Dạ aaaaa

ĐĐ : Quản đệ sao.??
V : NÍN.!! Chết bây giờ.!! Xưa khác. Nay khác. Nhớ nhá canny
TP : Thôi nín đi ông chánh soái ơi.!! Bây giờ ổng đã là vua rồi.!!! Nói một hơi ổng chém đầu bây giờ.

ĐĐ : Vua thì vua chớ.!! Nhưng phải nhớ công của người ta trước đã.!! Dạ Tâu bệ hạ.!! xin bệ hạ nghĩ công của chư hầu trước đã. Vội vàng gì đến chuyên vợ con. Hãy phong chức cho họ trước tiên.!! Sau mới đến vấn đề thê thiếp
TP : Phải.!! Nếu bệ hạ làm như thế thì chư hầu bất phục, ai mà ra chống đỡ gian san.!!


DH : Bệ hạ ơi.! Lời họ phân hữu lý, Bệ hạ nên lo cho họ chứ thiếp mà có nghĩa lý gì đâu, nếu bệ hạ không lo cho họ thì trước sau gì họ có thể đem người khác lên ngôi thay cho bệ hạ đó.!!
V : Hứ.!! Hay.!! Phải phải.

-------- SAN HẬU ----------
V : Ta nghe khanh phân bày nơi bửu ngai. Phong vương quan cho trung thần an nhờ.!! Hỡi Xuân huynh nghe lời ta phán hãy tuyên ngôn danh tự tên tuổi…ta sẽ truyền hoàng triều gia phong./.

ĐĐ : Xin phụng mạng
ĐĐ : Công lớn nhất là nhờ Nội Giám giúp Tứ Hoàng thay thế Phụ Vương. Vậy giữ chốn trào đàn truyền gia phong tam cấp.!!

V : Quân sĩ.!!! Chém

TP : Hả.!! confused
NG : Vương Quảng mày phản bội.!! tao biết mày giết tao để bịt miệng không cho ta nói.!! Mày phản bội.!! KHỐN NẠN KHỐN NẠN.!!!

V : Lôi đi - Sao đọc tiếp đi

ĐĐ : Nguyên soái Tạ Hầu có công dẹp giặc truyền gia phong tam cấp
V : CHÉM.!!!

ĐĐ : ĐỆ…
V : Đọc tiếp.!! ĐỌC TIẾP MAU.!!

TP : Huynh ơi.!! Huynh có đọc lộn không vậy.? đưa đây cho đệ….ài…
Nam Bình Hầu, dẹp loạn nội thành tryền gia thăng tam cấp

V : TRÃM.!!!
TP : HẢ.!!!!!! surrender
V : Còn ai hết.? Đọc tiếp đi.!! Lẹ lên, ta không còn thời giờ chờ đợi…ĐỌC MAU.!!!
TP : Ơ dạ dạ.!! amazed

TP : X..Xuân.. Đại.. Đại ….. Đầu.. Triệu Tr… Triệu … Tấn…. Ph… Phát…truyền…. gia.. gia .. thăng Tam Cấp.

V : QUÂN SĨ.!!!
( XỈU)
V : Mời hai bạn ta ngồi.!!!

----------     KINH THI      -------------


ĐĐ : Đây ở trần gian nào đâu là chốn âm ty.
TP : Em ở Hoàng cung còn hay là mất đầu thôi.!!./.

V : Hahahah hahahahah Nhị vị hiền huynh. NHỊ VỊ HIỀN HUYNH
TP : Ơ Ơ DẠ.!!
V : Nhị vị hiền huynh vẫn còn sống kia mà

TP : Hả.! Còn còn còn sống hả.??
ĐĐ : Còn sống hông ông

TP : Dạ.. đa tạ.. đa tạ.!!
V : Ta phong cho hai người là Tả - Hữu thừa tướng để chung vui hường giàu sang.
TP : Thánh hoàng vạn vạn tuế.!!

(Hằng San nhập triều)

HS : Dạ thần Hằng San Quận Chúa, xin bái kiến Thiên Nhan, Chúc thọ tỉ nam san, Cầu cơ đồ vững đặc.!!

V : Trẫm miễn lễ cho khanh hãy bình thân.

HS : Đa tạ thiên nhan, chào bá quan văn võ……Hả.!!
Tâu bệ hạ.!! Thần dẹp xong phản loạn.!! Về bái mạng hoàng gia. Nay thánh quân ngự giữ chương tòa.! Xin nhắc lại lời xưa ngài đã hứa.!!

V : Phải ta đã hứa khi nàng dẹp xong phản loạn, ta sẽ phong cho chức tức giữa triều ca.,,,,Ngự Lâm Quân truyền bang Mão Vàng, Áo Phụng
HS : Đội ơn bệ hạ

ĐĐ : Qủa là đâng minh quân
TP : Đáng mặt ngôi Thiên Tử
V : Hằng San tựa thiên tử mời nàng chiếm ngự, nhận phụng cân thọ chức Thứ Phi

TP - ĐĐ : Hả
HS : Kìa bệ hạ còn ai là chánh cung hoàng hậu.!!
DH : Là Diên Hồng, là giai nhân sũng ái của quân vương
HS : Vương Quảng.!!

V : Phạm Thượng.!! Với Diên Hồng ta đã trọn yêu đương, còn nàng vì thọ ơn giữ triều cương, ta nhỏ phước sắc phong thứ hậu.!!

ĐĐ : Bệ Hạ
V : IM
TP : Thánh Hoàng
V : CÂM
TP : Muôn Tâu
V : NÍN


------------- CÂU THƠ YÊN NGỰA----------


HS : Dập đầu van xin, ngôi cao chín tầng. Hẹn thệ năm xưa sao nỡ quên đành
TP : Chánh cung ban chức cho nàng nào ngờ giờ này sao quên. Phủ tay xóa rồi công ơn bảo phò.
V : Im ngay Hằng San, không nên trì diên, nhận đi thứ phi vương triều mà ta nhủ lòng còn thương xót tình.!!

-------------LÝ CÂY BÔNG ------------


HS : Hôn quân say đắm tà dâm đành quên ân tình xưa, uổng thay tâm hồn trao trọn cho người gian, ngàn năm tiếng nhơ lang tràn

DH : quân hoàng ơi có nghe, nàng ta mắng vua dâm loàng
V : Ta thề không thứ dung , này Hằng San, đừng hờn than

THIẾT NGỰ QUÂN, HẰNG SAN MẠO PHẠM MẮNG VUA TRUYỀN ĐAO VÕ

Pháp trường trãm chi.!!! ./.   CHÉM.!!!!

---------------VỌNG CỔ CÂU….-------------


HS : Hãy giết ta đi hỡi vô đạo hôn quân lòng tàn ác bất nhân mới không cần ân nghĩa. Chôn lấp cả gian san lìa bỏ những thâm….. tình.

Thật tủi nhục chua cay khi giao trọn đời mình, lầm tưởng đấng anh minh mới trao hình đổi bóng, hy vọng dãi tâm đồng bền chặt với núi sông, thay trăm vắt lược cài bằng giáp trận mão long, tay vứt quạt ngà mong cầm giáo đồng gươm bén. Hò hết sắt địch quân kiên trinh lòng giữ vẹn, để rồi được tiếng ban khen là phản nghịch đê hèn.

V : Chỉ vì công cán đó ta mới gia phong cho Thứ Hậu thế mà lại đèo bồng rồi phạm thượng mắng vua.

DH : Chuyên yêu đương nào phải chuyện bán mua, mà lại vô tình cảm để đôi tim hòa nhịp…Phải không bệ hạ.!!
V : Phải phải đó ai khánh

TP : Tứ Vương Quảng ngài là học khách văn chương sao xem thường đạo lý, say đắm sắt hồng nhan rồi ít kỷ xấu xa, đã bao đời tiên đế vừa qua. Vì miệng lưỡi đàn bà mà tan nhà nát cửa

ĐĐ : Bắn chim rồi bẻ ná quân tử còn đâu nữa, đặng cá quên nâu chỉ là đứa phàm phu. Đừng để đa mang tiếng xấu ngàn thu tạ lỗi, để hằng san mà u xủư chuyện sai lầm

V : Nếu không nghĩ câu huynh đệ như thủ túc thì hai anh khó sống, nên hiểu biết phận mình đừng nóng nảy e nguy thân.

HS : Lời lẽ chân thành tôi cảm tạ nghĩa ân, xin đừng bận dạ phân trần cùng hôn quân./.

V: QUÂN. CHÉM

DH : Dạ khoan
V : Sao ái khanh
DH : Muôn tâu bệ hạ, bà ta có tội khi quân phạm thượng, nhưng bệ hạ mới lên ngôi nên soi sáng đức ân.!! Hãy tha cho bà tội chết.!! Nhưng cần phải nghiêm răng, dù sao cũng được ân sủng là Thứ Hậu Triệu trào. Bệ hạ truyền treo phụng bào, đã ba trượng là gương cho văn võ nghe bệ hạ.!!

V : Hay.!! Hay.!! Hahahahaha…Trẫm y tấu. QUÂN.!! Treo áo Phụng Bào Thứ Hậu
V : Triệu Tấn Phát
TP : Chờ lệnh
V : Nếu trọn đạo kiêm bằng, trung liệt với quân vương, Phiền khanh thay Trẫm đã Phụng Bào ba trượng.!!!
TP : Muôn Tâu.!!

V : Quân xử thần tử
DH : Thần bất tử bất trung.!!

ĐĐ : Bệ Hạ
V : Im ngay.!! Chưa đến phận khanh. Y LỆNH.!!

TP : Hằng San Quận Chúa.!!

HS : Triệu Tấn Phát, hãy đánh đi, chỉ một lần thôi xin hãy giúp tôi, để cho tôi có dịp xóa nợ tình cùng Vương Quảng.

TP : Không.!
HS : Đánh đi.!

TP : Quận Chúa.!!
HS : Đánh đi.!!

TP : Tôi..
HS : ĐÁNH.!!!


--------------LỤC TRUNG DUYÊN --------------TP : Hỡi ơi.!! Xuống tay sao đành đánh người tôi yêu.!!

HS : Hãy đánh đi đừng tiếc chi mà lụy lấy thân
TP : Cao xanh trớ trêu để anh hùng đọng giọt lệ sầu á à.

HS : Bởi trước u mê nên giờ tôi phải vương sầu a à
TP : Hỡi ơi làm sao xuống tay cho đành… đầu tôi đã như quay cuồng mắt hoa lên toàn thân run rẫy
HS : Nước mắt tuôn rơi khóc cho thân tôi  Bẽ bàng tình duyên trái ngang

V : Sao chẳng ra tay làm gì mà đứng thở than, Tấn Phát khanh mau ra tay hành sự theo luật hình

HS : Hãy đánh tôi đi, cho hôn quân được vui lòng, nghiệp đế hy sinh vì say mê ả nhan hồng. Phụ vong ước giao câu thề, nỡ quên đi người chung chăn gối./.

HS : ĐÁNH ĐI.!!

TP : Tay rung rung đau buốt khắp thân.!! Ai đan tâm quên chữ thâm ân…Tức tối bấy tà tâm gây sàu.!! Vung côn tan nát…. Gan bào.. há hà ai có hay.!!

HS : Đánh đi,.. Đánh đi .. ĐÁNH.!!
( ĐÁNH 2 trượng)
-----------                                              ----------


HS : Nghe tôi giải.. bày, xin đừng nới … tay.
TP : Quận chúa.
HS : Hiểu câu nhân hỏa an bày. Cho số phần à á a  a (Đánh đi.!! Đánh)
TP : Thiên cao trớ trêu.!! Cho hùng anh.!! Tay cầm côn đánh Phụng Bào Của…..của người tôi yêu.!!
Đánh trượng cuối
----------  TRẢ   NGỌC  ---------HS : Vương Quảng.!
Duyên xưa kết tóc nay cam đành rã tan, bỡi vương trái oan nên cam đành vướng đau sầu, Ta Hằng San với mi không đội chung trời, Hằng San Ải ta đang chờ mi đây.!! Ngày sao tái….lai.!!

TP - ĐĐ : Hằng San.

_________________
TIẾP LỬA ĐAM MÊ.!!!
avatar
Minh Anh
Nghệ Sĩ Tài Danh
Nghệ Sĩ Tài Danh

Tổng số bài gửi : 157
Age : 24
Đến từ : TP Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên http://clbcailuong.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết